EWALUACJA

dyscypliny_naukowe

Ewaluacja jakości działalności naukowej według nowych zasad zostanie przeprowadzona po raz pierwszy w 2021 roku. Obejmie okres od 2017 do 2020 roku. Ewaluacja będzie przeprowadzona w ramach trzech kryteriów:

    Kryterium I – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej (70%)
    Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (10%)
    Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (20%)

KEN podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla ewaluowanych podmiotów w poszczególnych dyscyplinach naukowych do 15 czerwca 2021 r. W UEK ewaluacji podlegać będą następujące dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
Minister, biorąc pod uwagę uchwałę KEN, przyznaje podmiotom w poszczególnych dyscyplinach naukowych kategorie naukowe: A+, A, B+, B lub C.