Szkolenia

Oferta szkoleń POLON OPI PIB

Zespół szkoleń zaprasza na szkolenia z systemów wytwarzanych i administrowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy. Są to przede wszystkim POL-on, PBN, JSA, ZSUN/OSF, a wkrótce również RAD-on, SEDN, ORPPD.

Szczegóły

Szkolenia organizowane przez BON

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych organizuje dla pracowników naukowych i administracyjcnych szkolenia, których celem jest przedstawienie potrzeb i problemów studentów z niepełnosprawnościami na uczelni.

Obecnie oferta BON UEK dla pracowników uczelni obejmuje dwa rodzaje szkoleń:

  • szkolenia dla Studium Doskonalenia Asystentów – więcej informacji tutaj.
  • szkolenia dla wszystkich pracowników UEK związane z tematyką chorób i zaburzeń psychicznych „Uczelnia wobec studentów chorujących psychicznie

Więcej informacji na temat szkoleń związanych z tematyką chorób i zaburzeń psychicznych znaleźć możecie Państwo w zakładce „Psycholog” –> „Dla pracowników” lub klikając tutaj.

Szkolenia Moodle e-learning

CAFE MOODLE. Strefa Wykładowców UEK

Obszar wspólnych, wirtualnych spotkań nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie można bez przeszkód i z przyjemnością wymieniać się doświadczeniami związanymi ze stosowaniem technologii e-learning w codziennej pracy dydaktycznej, a także znaleźć pomoc dotyczącą projektowania e-kursów w systemie Moodle i prowadzenia zajęć przez Internet.

Tutaj również pracownicy Centrum e-Learningu UE będą zamieszczali ogłoszeni dotyczące inicjatyw Centrum oraz aktualne informacje ze świata e-learningu.

Pozostałe kursy na Moodle

Szkolenia BHP dla pracowników naukowo-dydaktycznych

Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej

Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej (SDDA) jest wewnętrzną formą przygotowania do pracy dydaktycznej nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich UEK (obowiązkowy kurs podstawowy). Poza działalnością podstawową Studium organizuje również szkolenia dodatkowe uruchamiane w zależności od zgłaszanych potrzeb, w których na zasadach dobrowolności może uczestniczyć każdy nauczyciel akademicki UEK.

Zasady funkcjonowania SDDA określa Zarządzenie Rektora UEK nr R-0201-47/2015 ze zmianami.

Nadzór nad działalnością SDDA sprawuje Prorektor ds. Kształcenia i Studentów. Organizacyjną i merytoryczną obsługę studium prowadzi Katedra Psychologii i Dydaktyki.

KURS PODSTAWOWY

SZKOLENIA DODATKOWE

Szkolenia i Konferencje – Inteligentny Rozwój