Uroczyste promocje  doktorskie i habilitacyjne 28.05.2024
Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne 28.05.2024
15 maja 2024
Promocje doktorskie i habilitacyjne odbędą się we wtorek 28 maja 2024 roku od godz. 10:00 podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji uroczystości związanych z obchodami Dnia Uniwersyte...
Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2024
Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2024
16 stycznia 2024
W uznaniu odpowiedniego wkładu w rozwój polskiej nauki, Prezes Rady Ministrów udziela co roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Nagrody Prezesa Rady Ministrów mogą być przyznawane za: ...
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców 2023
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców 2023
22 listopada 2023
Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023...
Dr Michał Rudnicki w gronie laureatów 18 edycji konkursu o stypendium dla wybitnych młodych naukowców
Dr Michał Rudnicki w gronie laureatów 18 edycji konkursu o stypendium dla wybitnych młodych naukowców
24 sierpnia 2023
W dniu 29 czerwca 2023 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendia 230 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. W gronie tym znalazł się dr Michał Rudnicki – Pracownik...
Obniżenie wymiaru pensum obowiązującego w roku akad. 2023/2024
Obniżenie wymiaru pensum obowiązującego w roku akad. 2023/2024
2 czerwca 2023
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEK nr R.0211.30.2023 z dnia 26.04.2023 r. nauczyciele akademiccy mogą w roku akad. 2023/2024 realizować zajęcia dydaktyczne w obniżonym wymiarze wg określony...
Dr hab. Mariusz Sołtysik, prof. UEK jednym spośród 215 młodych naukowców, którym w dniu 29 czerwca 2022 roku Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendium
Dr hab. Mariusz Sołtysik, prof. UEK jednym spośród 215 młodych naukowców, którym w dniu 29 czerwca 2022 roku Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendium
5 sierpnia 2022
W dniu 29 czerwca 2022 r. – spośród wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 młodym naukowcom. W gronie tym znala...
Poradniki dot. postępowań awansowych
Poradniki dot. postępowań awansowych
7 lipca 2022
Informujemy, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDN (www.rdn.gov.pl) w zakładce „Dobre praktyki” opublikowane zostały kolejne poradniki dotyczące postępowań awansowy...
Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego – XI edycja
Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego – XI edycja
26 maja 2022

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza XI edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS O NAGRODĘ ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
MIĘDZYNARODOWY KONKURS O NAGRODĘ ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
30 marca 2022

Instytut De Republica uruchamia pierwszą edycję międzynarodowego konkursu o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki