Staże naukowe

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.61.2022 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad odbywania staży naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz staży naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbywanych w innych jednostkach naukowych

https://bip.uek.krakow.pl/zarzadzenie/2837/zarzadzenie-nr-r-0211-61-2022

obowiązują następujące procedury:

  • w celu odbycia stażu w UEK przez pracownika innej jednostki naukowej należy złożyć wypełniony wniosek (do pobrania poniżej) wraz z wymaganymi załącznikami.

Ponieważ obieg dokumentów odbywa się poprzez wewnętrzny portal Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) sprawę w systemie inicjuje i umieszcza wersje elektroniczne dokumentów pracownik UEK pełniący funkcję opiekuna potencjalnego Stażysty.

  • w celu odbycia stażu przez pracownika UEK w innej jednostce naukowej, należy złożyć wypełniony wniosek (do pobrania poniżej) wraz z wymaganymi załącznikami poprzez wewnętrzny portal Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD).

Po zalogowaniu do systemu EOD (eod.uek.krakow.pl) należy wybrać aplikację Działalność Naukowa (ADN) → Organizacja działalności naukowej → Staże

Osoby zainteresowane odbyciem stażu, muszą spełniać następujące warunki:

  • posiadać co najmniej stopień doktora,
  • być zatrudnionym w jednostce naukowej w Polsce,
  • podejmować staż w trybie indywidualnym.

Pliki do pobrania: