Kontakt

mgr Teresa Powroźnik – kierownik 12 293 5695 powroznt@uek.krakow.pl
mgr Anna Jędrychowska-Mączyńska – starszy specjalista 12 293 5891 jedrycha@uek.krakow.pl
mgr Małgorzata Lubińska-Przybyło – starszy specjalista 12 293 5031 lubinskm@uek.krakow.pl
mgr Tomasz Rupacz – specjalista 12 293 5474 rupaczt@uek.krakow.pl
mgr Magdalena Sobas – specjalista 12 293 5906 sobasm@uek.krakow.pl
mgr Agnieszka Hyla – samodzielny referent 12 293 5866 hylaa@uek.krakow.pl
mgr Magdalena Zielińska – samodzielny referent 12 293 5764 zielinsm@uek.krakow.pl