Kontakt

Dział Organizacji, Planowania i Ewaluacji Działalności Naukowej

Budynek główny, pok. 015a, 020, 021

Kierownik

   
mgr inż. Angela Lechowiczova-Drab 12 293 5218 lechowia@uek.krakow.pl

Biuro Rad Dyscyplin

   
mgr Agata Dobranowska 12 293 7550 dobranoa@uek.krakow.pl
Marta Jeziorek 12 293 5448 jeziorem@uek.krakow.pl

Sekcja Ewaluacji i Zapewnienia Jakości Działalności Naukowej

   
mgr Magdalena Talaga 12 293 5945 talagam@uek.krakow.pl

Sekcja Organizacji Działalności Naukowej, Upowszechniania Nauki i Studenckiego Ruchu Naukowego

   
mgr Dorota Kulwicka 12 293 5946 zgudd@uek.krakow.pl
mgr Jolanta Salwa 12 293 5947 salwaj@uek.krakow.pl