Kontakt

Kierownik

mgr Teresa Powroźnik 12 293 5695 powroznt@uek.krakow.pl

Sekcja projektów NCN

mgr Tomasz Rupacz 12 293 5474 rupaczt@uek.krakow.pl
mgr Magdalena Sobas 12 293 5906 sobasm@uek.krakow.pl

Sekcja projektów międzynarodowych

mgr Anna Drabina 12 293 5978 drabinaa@uek.krakow.pl
mgr Sylwia Krzyżek-Liburska 12 293 5908 krzyzeks@uek.krakow.pl

Sekcja projektów wewnętrznych

mgr Anna Jędrychowska-Mączyńska 12 293 5891 jedrycha@uek.krakow.pl
mgr Małgorzata Lubińska-Przybyło 12 293 5031 lubinskm@uek.krakow.pl
mgr Agnieszka Hyla 12 293 5866 hylaa@uek.krakow.pl

Sekcja projektów instytucjonalnych

mgr Beata Nowak 12 293 5905 nowakb@uek.krakow.pl
mgr Przemysław Klimek 12 293 5895 klimekp@uek.krakow.pl