Nagrody Rektora za działalność naukową!

Home / Aktualności / Nagrody Rektora za działalność naukową!

Informujemy, że po posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, które odbyło się 27 czerwca br. do nagrody Rektora za działalność naukową rekomendowane zostały następujące osoby i zespoły – nagrody specjalne oraz narody zespołowe.

Lista została zakodowana. Numer pracownika można sprawdzić logując się do Portalu Pracowniczego (http://pp.uek.krakow.pl).

Nagrody indywidualne Rektor UEK postanowił przyznać autorom najwyżej punktowanych publikacji oraz tym pracownikom, którzy są współautorami artykułów opublikowanych w 2018 r., znajdujących się w wykazie czasopism z bazy Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wykazu MNiSW. Wysokość nagrody uzależniona będzie od udziału autora w danej pracy.