Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Home / Aktualności / Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców.

Wniosek o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca mogą składać doktoranci lub nauczyciele akademiccy, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (umowa o pracę).

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić w systemie OSF (system zostanie otwarty 1.12.2020) następnie wersję roboczą wysłać na adres mailowy: hylaa@uek.krakow.pl. Po weryfikacji i sprawdzeniu poprawności przez pracownika Działu Wsparcia Projektów Badawczych należy wysłać kompletny wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki za pomocą systemu OSF. Wysłany już wniosek należy wygenerować do pliku w formie PDF i wysyłać ponownie na adres mailowy: hylaa@uek.krakow.pl.

Wersję papierową wniosku należy złożyć do Działu Wsparcia Projektów Badawczych w terminie do dnia 17 grudnia 2020 r. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium (załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców – Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2019 r., poz. 658 i 2297) znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podstawa Prawna: