Stypendia dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2021 r.

Home / Aktualności / Stypendia dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców za rok 2021.

Wniosek o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca mogą składać doktoranci lub nauczyciele akademiccy, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (umowa o pracę).

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić w systemie OSF (system zostanie otwarty 1.12.2021) następnie wersję ostateczną wraz z wymaganymi załącznikami proszę wysłać poprzez system TEODOR (Nauka → Wniosek o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców) do dnia 15.12.2021 – po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane!

Po weryfikacji i sprawdzeniu poprawności wniosku przez pracownika Działu Organizacji, Planowania i Ewaluacji Działalności Naukowej oraz jego podpisaniu przez Rektora, należy wysłać kompletny wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki za pomocą systemu OSF. Do wniosku należy dołączyć skan pełnomocnictwa, który zostanie przekazany osobie składającej wniosek poprzez system TEODOR.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie Działu Organizacji, Planowania i Ewaluacji Działalności Naukowej https://nauka.uek.krakow.pl/stypendia-naukowe/

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy z Panią mgr Jolantą Salwą salwaj@uek.krakow.pl .

Aktualne informacje na temat składania wniosków do Ministerstwa Edukacji i Nauki znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow