Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP

Home / Aktualności / Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP

Informujemy, że Narodowy Bank Polski ogłosił Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną (VII edycja) z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Autorzy najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych otrzymają w przypadku pracy doktorskiej:

  • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 10 000 zł;

W przypadku pracy habilitacyjnej:

  • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami, znajdą Państwo tutaj.

Komplet dokumentów (formularz zgłoszeniowy, praca zapisana na płycie CD/DVD, odpis lub kopia dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego) należy złożyć w Dziale Nauki w terminie do 10 lipca 2020 r.