Doskonała nauka – konferencje

Home / Aktualności / Doskonała nauka – konferencje

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do programu „Doskonała nauka”.
Minister przyznaje środki finansowe na wsparcie konferencji naukowych prezentujących najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych.
Środki finansowe na wsparcie konferencji naukowych mogą być przyznane na okres nie dłuższy niż 2 lata.
Uczelnia może złożyć 5 wniosków na organizację konferencji naukowych.
Jeden wniosek obejmuje jeden projekt. O wyłonieniu wniosków decyduje Prorektor ds. Nauki.
Wypełnianie wniosków o przyznanie środków finansowych w teleinformatycznym  systemie OSF możliwe będzie od dnia 12 listopada 2019 roku.
Wydrukowaną wersję wniosku należy złożyć w Dziale Nauki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2019 roku.
Szczegółowy zakres informacji, które należy zawrzeć we wniosku znajdą Państwo w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 roku o ustanowieniu programu „Doskonała nauka”.