“Doskonała nauka” oraz “Społeczna odpowiedzialność nauki”

Home / Aktualności / “Doskonała nauka” oraz “Społeczna odpowiedzialność nauki”

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków do programu „Doskonała nauka” – moduł konferencje naukowe i moduł monografie naukowe oraz do programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.


„Doskonała nauka” – moduł konferencje naukowe

Minister przyznaje środki finansowe na wsparcie konferencji naukowych prezentujących najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych.

Środki finansowe na wsparcie konferencji naukowych mogą być przyznane w kwocie od 20 000 zł do 400 000 zł i na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Szczegółowe informacje o programie.


„Doskonała nauka” – moduł monografie naukowe

Minister przyznaje środki finansowe na wsparcie monografii naukowych prezentujących wysoki poziom naukowy i mających istotne znaczenie dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki.

Środki finansowe na wsparcie monografii naukowych mogą być przyznane w kwocie od 15 000 zł do 80 000 zł i na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Szczegółowe informacje o programie.


„Społeczna odpowiedzialność nauki”

Minister przyznaje środki finansowe na popularyzację nauki i promocję sportu.

Środki finansowe mogą być przyznane w kwocie od 20 000 zł do 1 000 000 zł i na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Szczegółowe informacje o programie.


Uczelnia może złożyć na każdy z wyżej wymienionych konkursów 5 wniosków. Jeden wniosek obejmuje jeden projekt. O wyłonieniu wniosków decyduje Prorektor ds. Nauki.

Wniosek należy wypełnić w teleinformatycznym systemie OSF. Jako czytelnika wniosku bardzo proszę o dodanie Pani mgr Agnieszki Hyli (login: hylaa). Zeskanowaną wersję wniosku należy przesłać mailem do Pani mgr Agnieszki Hyli na adres: hylaa@uek.krakow.pl w celu weryfikacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku.