Stypendia naukowe

Stypendium doktorskie

Stypendium doktorskie

Stypendium przysługuje pracownikowi UEK, który ma wszczęty przewód doktorski. Czas korzystania ze stypendium doktorskiego wynosi maksymalnie 18 miesięcy.

Konkurs NCN - ETIUDA 4

Konkurs NCN – ETIUDA 4

Adresatami konkursu są osoby rozpoczynające karierę naukową, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski.

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW

O stypendium mogą starać się pracownicy UEK, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia, posiadający znaczący dorobek naukowy.

Program START - FNP

Program START – FNP

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.