Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych

Home / Aktualności / Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych

Informujemy, że 1 października br. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające nową klasyfikację dziedzin i dyscyplin naukowych. Bazuje ono na systematyce dziedzin i dyscyplin Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. W ramach dziedziny nauk społecznych wyodrębniono jedenaście dyscyplin naukowych:

 1. ekonomia i finanse,
 2. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 3. nauki o bezpieczeństwie,
 4. nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 5. nauki o polityce i administracji,
 6. nauki o zarządzaniu i jakości,
 7. nauki prawne,
 8. nauki socjologiczne,
 9. pedagogika,
 10. prawo kanoniczne,
 11. psychologia.