Działalność upowszechniająca naukę

Home / Aktualności / Działalność upowszechniająca naukę

Dział Nauki informuje, że 14 marca br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs o przyznanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na 2019 rok. Przedstawiamy wykaz zadań, które otrzymały dofinansowanie:

  1. Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, dr Krzysztof Machaczka – „Organizacja i realizacja XIX edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 2019” – 100 000 zł;
  2. Prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki, dr Tomasz Rojek, dr Anna Pietruszka-Ortyl – XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Wiedza-Gospodarka-Społeczeństwo” – 90 156 zł;
  3. Prof. UEK dr hab. Marek A. Dąbrowski, prof. dr hab. Jacek Osiewalski Workshop on Macroeconomic Research” – 32 340 zł.