Nagrody Rektora za działalność naukową!
Nagrody Rektora za działalność naukową!
5 lipca 2019
Prezentujemy osoby i zespoły rekomendowane do nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe za rok 2018
Ogłoszenie konkursu MINIATURA 3
Ogłoszenie konkursu MINIATURA 3
24 czerwca 2019
Kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, a także badania pilotażowe - te działania naukowe można sfinansować w ramach konkursu.
Ogłoszenie konkursów MAESTRO 11 oraz SONATA BIS 9
Ogłoszenie konkursów MAESTRO 11 oraz SONATA BIS 9
24 czerwca 2019
Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dwa nowe konkursy na finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych: MAESTRO 11 oraz SONATA BIS 9.
Granty dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – umowy
Granty dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – umowy
24 czerwca 2019
Rozstrzygnięcie konkursów na realizację badań naukowych i prac rozwojowych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Wyniki konkursów OPUS 16, SONATA 14 oraz PRELUDIUM 16
Wyniki konkursów OPUS 16, SONATA 14 oraz PRELUDIUM 16
24 maja 2019
Dział Nauki informuje, że 17 maja br. Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe w ramach konkursów OPUS 16, SONATA 14 oraz PRELUDIUM 16.
Działalność upowszechniająca naukę
Działalność upowszechniająca naukę
28 marca 2019
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs o przyznanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.