Program START
Program START
18 września 2019
Informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejną edycję konkursu w ramach programu START.
Program MONOGRAFIE
Program MONOGRAFIE
18 września 2019
Informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejny konkurs w ramach programu MONOGRAFIE.
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców
18 września 2019
Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców.
Nagrody Rektora za działalność naukową!
Nagrody Rektora za działalność naukową!
5 lipca 2019
Prezentujemy osoby i zespoły rekomendowane do nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe za rok 2018
Ogłoszenie konkursu MINIATURA 3
Ogłoszenie konkursu MINIATURA 3
24 czerwca 2019
Kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, a także badania pilotażowe - te działania naukowe można sfinansować w ramach konkursu.
Ogłoszenie konkursów MAESTRO 11 oraz SONATA BIS 9
Ogłoszenie konkursów MAESTRO 11 oraz SONATA BIS 9
24 czerwca 2019
Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dwa nowe konkursy na finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych: MAESTRO 11 oraz SONATA BIS 9.