Nagrody Rektora

Nagrody Rektora

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich są przyznawane za: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia dydaktyczne, osiągnięcia organizacyjne oraz całokształt dorobku pracownikom przechodzącym na emeryturę.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki przyznaje corocznie po jednej nagrodzie w kategorii badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Nagroda może być przyznana za rozprawę doktorską wyróżnioną na postawie uchwały lub opinii Rady Wydziału lub za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Nagroda Fundacji Nauki Polskiej

Nagroda Fundacji Nauki Polskiej

Nagroda przyznawana za wybitne, ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcie naukowe, które w ostatnim okresie otworzyło nowe perspektywy poznawcze.