Wyniki konkursów OPUS 12, SONATA 12 i PRELUDIUM 12

Home / Aktualności / Wyniki konkursów OPUS 12, SONATA 12 i PRELUDIUM 12

Dział Nauki i Transferu Wiedzy informuje, że 16 maja br. Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe w ramach konkursów OPUS 12, SONATA 12 oraz PRELUDIUM 12. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazło się pięć, które realizowane będą przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

  1. Dr Piotr Lityński “Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl” – 199 508,00 zł
  2. Dr Piotr Miodunka “Chłopi wobec kryzysów żywnościowych od XVII do połowy XIX wieku (na przykładzie południowej Małopolski)” – 219 740,00 zł

Wydział Zarządzania

  1. Prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako “Ocena orientacji innowacyjnej dostawców wysokospecjalistycznych usług biznesowych współtworzących wydarzenia (KIBSE)” – 208 223,00 zł
  2. Dr Maciej Kostrzewski “Skoki i ich znaczenie w analizie i prognozowaniu cen na wybranych rynkach towarowych. Metody wspomagające zarządzanie ryzykiem” – 194 105,00 zł
  3. Dr Bartosz Kurek “Znaczenie informacyjne kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” – 40 765,00 zł

Serdecznie gratulujemy. Jednocześnie zachęcamy pracowników naukowo-dydaktycznych UEK oraz doktorantów do składania wniosków na kolejną edycję konkursów tj.: OPUS 13, PRELUDIUM 13 oraz MINIATURA 1.