Program START

Home / Aktualności / Program START

Uprzejmie informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejną edycję konkursu w ramach programu START, skierowanego do młodych badaczy, mogących się już wykazać sukcesami w swojej dziedzinie nauki.

O stypendia będące dowodem uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych, mogą starać się pracownicy i doktoranci, którzy nie przekroczyli 30 lat (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1988 lub później) w roku składania wniosku,
są pracownikami (z tytułem magistra lub stopniem doktora) lub doktorantami
w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych, mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z formularzem wniosku online, niezbędnym do rejestracji kandydata, znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji pod adresem: https://www.fnp.org.pl/start-2020-rusza-nabor-wnioskow/

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie uprzejmie proszę o złożenie kompletu dokumentów
w Dziale Nauki w terminie do 25 października 2019 r.