Program PROLOG – instrukcja

Home / Aktualności / Program PROLOG – instrukcja

Informujemy o rozpoczęciu procedur konkursowych dotyczących finansowania prac badawczych w ramach programu PROLOG zgodne z zasadami wprowadzonymi Zarządzeniem Rektora UEK nr R.0211.7.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku.

Program PROLOG przeznaczony jest na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, tj. nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Proszę o zapoznanie się z instrukcją składania wniosku.

Ważne terminy:

  • 22 marca 2021 r. – rozpoczęcie naboru wniosków; pobranie pliku z bazy DOROBEK z danymi dotyczącymi publikacji,
  • 6 kwietnia 2021 r. – zakończenie naboru wniosków [AKTUALIZACJA [29.03.2021]: Decyzją Prorektora ds. Nauki nabór wniosków zostaje przedłużony o tydzień, tj. do dnia 13.04.2021 r.]