Program MONOGRAFIE

Home / Aktualności / Program MONOGRAFIE

Uprzejmie informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejny konkurs w ramach programu MONOGRAFIE, w zakresie którego finansuje wydanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W ramach tego programu Fundacja finansuje także tłumaczenia na język obcy prac wydanych w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pracę do konkursu może zgłosić wyłącznie autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy oraz honorarium. Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z jego regulaminem znajdują się pod adresem https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane udziałem
w konkursie uprzejmie proszę o złożenie kompletu dokumentów w Dziale Nauki
w terminie do dnia 11 listopada 2019 r.