POTENCJAŁ

W związku ze zbliżającym się terminem rozdziału środków z subwencji na prowadzenie działalności naukowej – program Potencjał, proszę o dostarczenie wszystkich publikacji i monografii naukowych wydanych w 2018 r. i 2019 r.  do Oddziału Informacji i Dokumentacji Biblioteki Głównej w terminie do 14 lutego 2020 r. 

W dniu 21 lutego 2020 r. zostaną pobrane dane dotyczące publikacji, stanowiące zgodnie z obowiązującym regulaminem element algorytmu rozdziału środków na poszczególne zespoły badawcze.

 

Regulamin

Regulamin podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej

 

Załączniki do Zarządzenie Rektora nr 68/2019

Wniosek o finansowanie projektu badawczego w ramach programu POTENCJAŁ
Raport z realizacji projektu badawczego w ramach programu POTENCJAŁ
 

Procedury

Procedura rozliczenia konferencji / delegacji krajowych