Organizacja pracy Działu Wsparcia Projektów Badawczych

Home / Aktualności / Organizacja pracy Działu Wsparcia Projektów Badawczych

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że osoby zatrudnione w Dziale Wsparcia Projektów Badawczych będą pracować rotacyjnie (3 dni w UEK oraz 2 dni zdalnie – w ramach tygodnia pracy). Przedstawiamy Państwu aktualny harmonogram dyżurów pracowników Działu z podziałem na poszczególne sekcje. Uprzejmie prosimy, aby w miarę możliwości większość spraw załatwiać drogą elektroniczną lub kontaktować się telefonicznie z wybraną osobą w czasie trwania dyżuru.