Ogłoszenie konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17

Home / Aktualności / Ogłoszenie konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dwa nowe konkursy na finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych:

  • OPUS 17 – na projekty badawcze, w którym kierownikiem projektu może być badań niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu naukowego,
  • PRELUDIUM 17 – na projekty badawcze , w których kierownikiem projektu może być badacz nieposiadający stopnia naukowego doktora.

Konkurs OPUS 17 jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy.

PRELUDIUM 17 to konkurs dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy, nie musi on być jednak związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w konkursie o przygotowanie wniosku w systemie OSF w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca br. Wydruk wniosku wraz z kompletem załączników (potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu; potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą) należy złożyć w Dziale Nauki celem akceptacji przez Prorektora ds. Nauki.