MINIATURA 4

Home / Aktualności / MINIATURA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czwartą edycję konkursu MINIATURA na działania naukowe.

MINIATURA 4 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5000 do 50000 złotych.

Nabór do konkursu MINIATURA 4 prowadzony jest w sposób ciągły od 1 czerwca do 30 września br. za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF. Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.