Konkurs o nagrodę za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie pracy i polityki społecznej

Home / Aktualności / Konkurs o nagrodę za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie pracy i polityki społecznej

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania absolwentów szkół wyższych problemami pracy i polityki społecznej, ujawnianie utalentowanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachęcać do pogłębiania wiedzy w wymienionych wyżej dziedzinach, wskazywanie na kierunki i tematy prac odpowiadające aktualnym potrzebom reformowanego systemu społeczno-ekonomicznego kraju oraz popularyzowanie wiedzy o problemach pracy i polityki społecznej.

Prace doktorskie wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w Dziale Wsparcia Projektów Badawczych w terminie do dnia 1 października 2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy