Granty NCN

Najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami związane z przygotowaniem wniosku konkursowego składanego do Narodowego Centrum Nauki


 • Raport

  Raportowanie projektów

  Instrukcja prawidłowego sporządzenia raportu (rocznego, cząstkowego, końcowego) z realizacji projektu badawczego finansowanego przez NCN.


 • Zmiana

  Zmiany w projektach

  Na stronie NCN dostępny jest formularz, dzięki któremu po wyborze rodzaju konkursu oraz rodzaju wprowadzanej zmiany można uzyskać szczegółowe informacje nt. trybu zmiany oraz ewentualne wzory dokumentów.


 • Procedura

  Procedura

  Procedura wnioskowania, realizacji i raportowania projektów badawczych finansowanych przez NCN.
  .


 • Plan

  Journal Checker Tool

  Journal Checker Tool to narzędzie do testowania zgodności wyboru czasopism z wymogami Polityki otwartego dostępu do publikacji NCN.
  .


OPUS 18 - HS5

Prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień

Inflacja prawa w Polsce - perspektywa prawna, ekonomiczna i społeczna

BEETHOVEN CLASSIC 3 - HS4

Prof. UEK dr hab. Marcin Czupryna

Wartości i wynik ekonomiczny: sformalizowany model wieloagentowy

OPUS 16 - HS4

Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

Przywództwo w miastach dotkniętych zjawiskiem defunkcjonalizacji

OPUS 14 - HS4

Prof. UEK dr hab. Agnieszka Lipieta

Analiza procesów innowacyjnych - ujęcie schumpeterowskie

OPUS 11 - HS4

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach

OPUS 6 - HS4

Dr hab. Beata Barczak

Model oceny efektywności sieci biznesowych

OPUS 6 - HS4

Dr hab. Beata Buchelt

Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach

PRELUDIUM 2 - HS4

Mgr Sebastian Brańka

Determinanty aktywności marketingowej polskich miast

PRELUDIUM 2 - HS4

Dr Jakub Głowacki

Mierzenie społecznej wartości dodanej

OPUS 2 - HS4

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

Instytucje muzealne z perspektywy ekonomiki kultury

OPUS 2 - HS4

Prof. UEK dr hab. Karolina Klecha-Tylec

Regionalizm w teorii i praktyce gospodarczej państw Azji Wschodniej

OPUS 1 - HS4

Dr Mariusz Łapczyński

Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji
wyszukiwarkaKorzystając z wyszukiwarki można znaleźć podstawowe informacje o projektach, w przypadku których została już podpisana umowa pomiędzy wnioskodawcą a Narodowym Centrum Nauki. Oprócz danych grantobiorcy i wysokości przyznanych środków, można tam znaleźć m. in. informacje na temat statusu projektu, jego czasu trwania oraz listę publikacji, które ukazały się w wyniku przeprowadzonych badań.