Postępowania awansowe

Dział Organizacji, Planowania i Ewaluacji Działalności Naukowej
Budynek główny, pok. 015a, 020, 021

Kierownik

mgr inż. Angela Lechowiczova-Drab 12 293 5218 lechowia@uek.krakow.pl

Biuro Rad Dyscyplin

mgr Agata Dobranowska 12 293 7550 dobranoa@uek.krakow.pl
Marta Jeziorek 12 293 5448 jeziorem@uek.krakow.pl

Sekcja Ewaluacji i Zapewnienia Jakości Działalności Naukowej

mgr Magdalena Talaga 12 293 …… talagam@uek.krakow.pl