Postępowania awansowe

Centrum Postępowań Awansowych
Budynek główny, pok. 015a, 020, 021
mgr inż. Angela Lechowiczova-Drab – kierownik 12 293 5218 lechowia@uek.krakow.pl
mgr Agata Dobranowska 12 293 7550 dobranoa@uek.krakow.pl
Marta Jeziorek 12 293 5448 jeziorem@uek.krakow.pl