Oferta pracy w projekcie naukowym

Oferta pracy w projekcie naukowym

Aktualności
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej ogłasza konkurs na stanowisko: Stypendysta/Doktorant w projekcie OPUS: Praktyki społeczne przedsiębiorstw i ujawnianie informacji na ich temat: rola zaangażowania interesariuszy
Więcej