Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

Informacje bieżące:

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na realizację w 2019 r. badań naukowych i prac rozwojowych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Uprzejmie prosimy osoby, które uzyskały grant dla młodych naukowców o zgłaszanie się do Działu Nauki (Budynek Główny, pok. 114) w celu podpisania umowy wraz z kalkulacją kosztów.

 

Zasady:

Formularze:

Osoba koordynująca:

Mgr Tomasz Rupacz – specjalista

12 293 54 74 rupaczt@uek.krakow.pl