Informacje bieżące:

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na prowadzenie w 2019 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Proszę o składanie do Działu Nauki wniosków o przyznanie grantu uczelnianego na badania młodych naukowców (BMN) oraz uczestników studiów doktoranckich w terminie do dnia 15 lutego br.

Konkurs skierowany jest do młodych pracowników nauki, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia oraz uczestników studiów doktoranckich.

Finansowaniem mogą być objęci pracownicy, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w strukturze danego Wydziału oraz uczestnicy studiów doktoranckich. Osoby korzystające z innych środków publicznych na finansowanie proponowanego tematu badawczego nie mogą ubiegać się o środki z w/w dotacji.

 

Zasady:

Formularze:

Osoba koordynująca:

Mgr Anna Jędrychowska-Mączyńska – starszy specjalista

12 293 5891 jedrycha@uek.krakow.pl