Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

  • Stypendium przysługuje pracownikowi UEK, który ma wszczęty przewód doktorski,
  • Czas korzystania ze stypendium doktorskiego wynosi maksymalnie 18 miesięcy,
  • Stypendium przyznawane jest w transzach 6 miesięcznych,
  • Wzór umowy o stypendium doktorskie

 

Wykaz dokumentów przy ubieganiu się o stypendium doktorskie:

  • Podanie do Prorektora ds. Nauki,
  • Wniosek o przyznanie stypendium (wykaz publikacji tylko przy I transzy),
  • Zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego (tylko przy I transzy),
  • Opinia promotora,
  • Oświadczenie, że kandydat nie jest dodatkowo zatrudniony oraz nie prowadzi działalności gospodarczej.
Komplet dokumentów należy złożyć we właściwym dziekanacie (na posiedzenie Rady Wydziału).