Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW

Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

  • Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać doktoranci
    lub nauczyciele akademiccy, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (umowa o pracę).
  • Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić w systemie OSF (system zostanie otwarty 1.12.2019) następnie wersję roboczą wysyłać na adres mailowy: hylaa@uek.krakow.pl. Po weryfikacji i sprawdzeniu poprawności przez pracownika Działu Nauki należy wysłać kompletny wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pomocą systemu OSF. Wysłany już wniosek należy wygenerować do pliku w formie PDF i wysyłać ponownie na adres mailowy: hylaa@uek.krakow.pl
    Wygenerowany plik nie może mieć więcej niż 50 MB.
  • Wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca
    za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej wraz z kompletem załączników wyszczególnionych w § 6 ust. 1 oraz 2 stosownego rozporządzenia muszą zostać złożone do Działu Nauki w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.
  • Stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.