Stopnie i tytuły naukowe

Przewód doktorski:

 

Postępowanie habilitacyjne:

 

Tytuł profesora: