Programy naukowe

Niezwykle istotną kwestią dla Uczelni jest udział jej pracowników w realizacji różnorodnych programów naukowych. Uczestnictwo pracowników UEK w tej formie działalności naukowej pozwala uzyskać poszczególnym wydziałom dodatkowe punkty w parametrycznej ocenie jednostki naukowej i wpływa na możliwość uzyskania wyższej kategorii naukowej. Oznacza ona m.in. otrzymywanie wyższych środków finansowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania naukowe prowadzone na wydziałach uczelni. Najszerszą ofertę programową, adresowaną zarówno do pracowników mających wybitne osiągnięcia naukowe jak i tych, którzy rozpoczynają dopiero swoją karierę naukową, mają Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Program START

Stypendia dla młodych uczonych (termin składania wniosków do Fundacji: wrzesień 2019 r.).

Program MONOGRAFIE

Konkurs w trybie ciągłym.

 

.

Krakowskie Konferencje Naukowe

Władze miasta Krakowa w porozumieniu z Polską Akademią Umiejętności zdecydowały przeznaczyć fundusz w wysokości 350 tys. zł na realizację programu Krakowskie  Konferencje Naukowe w roku 2019.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zorganizowanie konferencji na terenie miasta Krakowa, trwającej minimum 2 dni. Ze względów proceduralnych, do programu mogą zostać włączone tylko te konferencje, które odbywać się będą od 1 kwietnia do 30 listopada 2019 r.

Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 11 lutego 2019 r.

Wzór formularza wniosku