Ogłoszenie konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 oraz SONATA 14

Home / Aktualności / Ogłoszenie konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 oraz SONATA 14

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło trzy nowe konkursy na finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych:

  • OPUS 16 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 16 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 14 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Konkurs OPUS 16 jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy.

PRELUDIUM 16 to konkurs dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy, nie musi on być jednak związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.

Z kolei SONATA 14 jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w konkursie o przygotowanie wniosku w systemie OSF w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia br. Wydruk wniosku wraz z kompletem załączników (oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem; potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu; potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą) należy złożyć w Dziale Nauki celem akceptacji przez Prorektora ds. Nauki.