Ogłoszenie konkursów ETIUDA 7 oraz SONATINA 3

Home / Aktualności / Ogłoszenie konkursów ETIUDA 7 oraz SONATINA 3

Informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dwa konkursy na finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych:

ETIUDA 7konkurs skierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go do dnia 30 kwietnia 2019 r. Młodzi badacze będą mogli otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy oraz odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym,

SONATINA 3konkurs skierowany jest do osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2019 r. Konkurs ma na celu wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w konkursie o przygotowanie wniosku w systemie OSF w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca br. Wydruk wniosku wraz z kompletem załączników należy złożyć w Dziale Nauki celem akceptacji przez Prorektora ds. Nauki.