Nagrody Rektora

.

Akty prawne obowiązujące od lipca 2017 roku:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr R-0201-29/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku:
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr R-0201-29/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku: