Nagrody Rektora

Wykaz osób i zespołów rekomendowanych przez Senacką Komisję ds. Badań Naukowych do Nagrody Rektora za rok 2018 r. – nagrody specjalne i nagrody zespołowe (po posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.)

.
Wykaz pracowników UEK, którym przyznana została Nagroda Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe za rok 2018 (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEK nr R-0201-29/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.)

.
Wykaz pracowników UEK, którym przyznana została Nagroda Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe za rok 2018 (lista dodatkowa – współautorzy artykułów znajdujących się w wykazie czasopism z bazy Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wykazu MNiSW)

 

Akty prawne obowiązujące od lipca 2017 roku:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr R-0201-29/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku:
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr R-0201-29/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku: