Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

  • Nagroda może być przyznana za rozprawę doktorską wyróżnioną na postawie uchwały lub opinii Rady Wydziału lub za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, przyjęte przez Radę Wydziału,
  • Kandydatem do nagrody może być osoba, której stopień naukowy doktora albo stopień naukowy doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
  • Wniosek składa się w terminie do dnia 31 stycznia danego roku. Osoby, którym stopień naukowy doktora został nadany w miesiącu grudniu poprzedniego roku, składają wniosek w terminie do dnia 28 lutego danego roku.