Nagroda Fundacji Nauki Polskiej

Najważniejsze informacje:

  • Nagroda przyznawana za wybitne, ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcie naukowe, które w ostatnim okresie otworzyło nowe perspektywy poznawcze,
  • Nagrody przyznawane są w czterech obszarach: nauki o życiu i Ziemi, nauki chemiczne i o materiałach, nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie, nauki społeczne i humanistyczne,
  • Wysokość indywidualnej nagrody wynosi 200 tys. zł,
  • Kandydatów do Nagrody zgłaszają zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wybitni przedstawiciele nauki. Wniosek musi wyraźnie określać istotę i znaczenie osiągnięcia zgłaszanego do nagrody oraz obszar, do którego należy go zakwalifikować,
  • Szczegółowe informacje: www.fnp.org.pl