Baza Dorobek

Baza obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz niepublikowane prace naukowo – badawcze pracowników UEK.

Baza Dorobek

POLon

POL-on jest to zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Baza Akredytacja

Baza Akredytacja

Dorobek naukowy pracowników UEK.