Badania młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – nabór wniosków

Home / Aktualności / Badania młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na prowadzenie w 2018 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Proszę o składanie do Działu Nauki wniosków o przyznanie grantu uczelnianego na badania młodych naukowców (BMN) oraz uczestników studiów doktoranckich w terminie do dnia 10 września br.

Konkurs skierowany jest do młodych pracowników nauki, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia oraz uczestników studiów doktoranckich.

Finansowaniem mogą być objęci pracownicy, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w strukturze danego Wydziału oraz uczestnicy studiów doktoranckich. Osoby korzystające z innych środków publicznych na finansowanie proponowanego tematu badawczego nie mogą ubiegać się o środki z w/w dotacji.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjętymi przez Dziekanów oraz Wydziałowe Komisje ds. Badań Naukowych.

Zasady finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich i wzory wniosków dostępne są w zakładce „Badania młodych naukowców”.

Do wniosku proszę dołączyć klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych (RODO), która jest do pobrania tutaj.